Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 23 of 23 (0.024 secs)
You searched for: collection:jcbindigenous AND language:"Dut"
[texts]W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de waereldt; : begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, dieptens, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten: alom doormengt, met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden dezer vreemde volkeren. Midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Voorzien met een groot getal kaarten, kust ontdekkingen en andere fraye verbeeldingen. - Dampier, William, 1652-1715
Virgules replaced by commas in transcription of title pages
Keywords: Winds; Tides; Ocean currents; Buccaneers; Natural history; Natural history; Voyages and travels; Voyages around the world; Imprint 1717
Downloads: 337
[texts]Reize naar Peru, : van 1749 tot 1770. - Bayer, Wolfgang, 1722-1796
Translation of: Herrn P. Wolfgang Bayers, ehemaligen americanischen Glaubenspredigers der Gesellschaft Jesu, Reise nach Peru. Nuremberg, 1776
Keywords: Jesuits; Indians of South America; Indian linguistics
Downloads: 193
[texts]Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. : Bevattende zo wel ene bestipte bepaling van de ligging en grote van die eilanden, als een volledige ontvouwing van hunne inwendige gesteltenis, vuurbrakende bergen, heete en warme bronnen enz. een omstandig bericht van de vruchten en kruiden des lands; ... - Anderson, Johann, 1674-1743
Translation of: Herrn Johann Anderson, ..., Nachrichten von Island, Grönland und der Strasse Davis. Hamburg, 1746; and of: Horrebow, Niels. Tilforladelige efterretninger om Island. Copenhagen, 1752
Keywords: Anderson, Johann, 1674-1743; Natural history; Natural history; Eskimo languages; Indian linguistics
Downloads: 208
[texts]Beschrijvinghe van Virginia, Nieuw Nederlandt, Nieuw Engelandt, en d'Eylanden Bermudes, Berbados, en S. Christoffel. : Dienstelijck voor elck een derwaerts handelende, en alle voort-planters van nieuw colonien. Met kopere figuren verciert - unknown
Virgules replaced by commas in title page transcription
Keywords: Indian linguistics; Imprint 1651
Downloads: 150
[texts]Natuurlyke en zedelyke historie van d'eylanden de Voor-Eylanden van Amerika. : Verrijkt met vele schoone platen, die uytheelden d'aller-aanmerkelijkste seldsaamheden die'er in beschreven zijn. : Met eenen Caraïbaanschen Woorden-schat. - Rochefort, Charles de, 1605-1683
A translation of: Histoire naturelle et morale des iles Antilles de l'Amérique, first published in 1658
Keywords: Indian linguistics; Carib Indians; Carib language; Natural history; Apalachee Indians; Imprint 1662
Downloads: 254
[texts]Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname: : vertonende de opkomst dier zelver colonie, de aanbouw en bewerkinge der zuiker-plantagien. Neffens den aard der eigene natuurlijke inwoonders of indianen; als ook de slaafsche Afrikaansche Mooren; deze beide natien haar levens- manieren, afgoden-dienst, regering, zeden, gewoonten en dagelijksche bezigheden. Mitsgaders een vertoog van de bosch-grond, water- en pluim-gediertens; de veel vuldige heerlijke vrugten, melk-agtige zappen, gommen, olyen, en de gehele gesteltheid van de Karaïbaansche kust. (Volume Copy 2) - Herlein, J. D
Added engraved title page: Nauwkeurige beschryvinge van Zuriname
Keywords: Carib Indians; Indian linguistics; Imprint 1718
Downloads: 217
[texts]Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. : Tot nut der wetenschappen en den koophandel. (Volume Copy 1) - Anderson, Johann, 1674-1743
Translation of: Herrn Johann Anderson, ..., Nachrichten von Island, Grönland und der Strasse Davis. Hamburg, 1746
Keywords: Anderson, Johann, 1674-1743; Natural history; Natural history; Eskimo languages; Indian linguistics
Downloads: 146
[texts]De Nieuwe en onbekende Weereld: of Beschryving van America en 't Zuid-Land, : vervaetende d'oorsprong der Americænen en Zuid-Landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereeuwde en nieuwe oorloogen: Verciert met af-beeldsels na 't leven in America gemaekt, - Montanus, Arnoldus, 1625?-1683
Authorship contested; in the German translation, published two years later under the title: Die unbekante Neue Welt, oder Beschreibung des Welt-Teils Amerika, und des Sud-Landes. Amsterdam, 1673, Olfert Dapper is credited with being the author of the original edition in Dutch. For controversey, see Library chronicle of the University of Texas
Keywords: Indian linguistics; Indian linguistics; Imprint 1671
Downloads: 302
[texts]De seer aanmerklijke en vermaarde reys van Johannes Lerius na Brazil in America. Gedaan anno 1556. : Bevattende veele seldsaame gevallen, hem op sijnen togt, en in dit gewest bejegend; nauwkeurige beschrijvingh van 't landschap der Tuppin Imbae; en haar wonderlijke zeeden, ten tijde der eerste aankoomst van de Françoisen in dit weerlds-deel, enz. Nevens een verhaal van den ellendigsten honger, in sijne te ruggekoomst na Frankrijk op 't schip uytgestaan. - Léry, Jean de, 1534-1611
Issued as 2nd voyage in vol. 15 of: Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën / collected and printed by Peter van der Aa, Leyden, 1707
Keywords: Villegaignon, Nicolas Durand de, 1510-1571?; Indians of South America; Indians of South America; Tupi Indians; Tupi language; Natural history; Indian linguistics; Imprint 1706
Downloads: 17
[texts]Het Britannische ryk in Amerika, : zynde eene beschryving van de ontdekking, bevolking, inwoonders, het klimaat, den koophandel, en tegenwoordigen staat van alle de Britannische coloniën, in dat gedeelte der wereldt. ... Met eenige nieuwe kaarten van de voornaamste kusten en eilanden. - Oldmixon, Mr. (John), 1673-1742
(from title pages.) I. deel. Terre-Neuf, Nieu-Schotlandt, Nieu-Engelandt, Nieu-Jork, Nieu-Jerse, Pensylvanië, Marilandt, Virginie, Carolina, en Hudsons-baai -- II. deel. Vervattende Barbados, St. Lucia, St. Vincent, Dominico, Antego, Montserrat, Nevis, St. Christoffel, Barbuda, Anguilla, Jamaica, de Bahamaansche en Barmudische eilanden
Keywords: Eskimo languages; Indian linguistics
Downloads: 290
[texts]Georgii Marcgravii de Liebstad, Tractatus topographicus & meteorologicus Brasiliæ, : cum eclipsi solari; : quibus additi sunt illius & aliorum commentarii de Brasiliensium & Chilensium indole & lingua - Marggraf, Georg, 1610-1644
Parts of this work have been extracted from: Historiæ rerum naturalium Brasiliæ / Georg Marggraf
Keywords: Meteorology; Indians of South America; Indian linguistics; Indian linguistics; Imprint 1658
Downloads: 333
[texts]Beschryvinge van de volk-plantinge Zuriname: : vertonende de opkomst dier zelver colonie, de aanbouw en bewerkinge der zuiker-plantagien. Neffens den aard der eigene natuurlijke inwoonders of indianen; als ook de slaafsche Afrikaansche Mooren; deze beide natien haar levens- manieren, afgoden-dienst, regering, zeden, gewoonten en dagelijksche bezigheden. Mitsgaders een vertoog van de bosch-grond, water- en pluim-gediertens; de veel vuldige heerlijke vrugten, melk-agtige zappen, gommen, olyen, en de gehele gesteltheid van de Karaïbaansche kust. (Volume Copy 1) - Herlein, J. D
Added engraved title page: Nauwkeurige beschryvinge van Zuriname
Keywords: Carib Indians; Indian linguistics; Imprint 1718
Downloads: 192
[texts]Twee reysen van Johan Newberie, : de eene na het Heylig Land; en de andere na Balsara, Ormus, Persiën, en weder na huys door Turkyen. Ao. 1579. en vervolgens. : Mitsgaders de scheeps togt van Petro Sarmiento, naar de Straat van Magellaan, van Lima door de Zuyd-zee-bevaren. Ao. 1579. : Met een volkomen register en konst-printen verrijkt. Beyde nu aldereerst uyt het Engels en Spaans vertaald - Newbery, John, fl. 1578-1585
Translation and abridgment of: Two voyages of Master Iohn Newberie, in Purchas, Samuel, Purchas his pilgrimes, London, 1625, v. 2, p. 1410-1421
Keywords: Imprint 1706
Downloads: 209
[texts]Another tongue brought in, to confess the great Saviour of the world. : Or, Some communications of Christianity, put into a tongue used among the Iroquois Indians, in America. And, put into the hands of the English and the Dutch traders: to accomodate the great intention of communicating the Christian religion, unto the salvages, among whom they may find any thing of this language to be intelligible - Mather, Cotton, 1663-1728
"To the English and Dutch traders, among the Iroquois Indians": p. 2-4
Keywords: Congregational churches; Congregational churches; Indians of North America; Catechisms, Iroquois; Iroquois language; Indian linguistics; Imprint 1707
Downloads: 129
[texts]Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids, : met betrekking tot derzelver ligging, bewooners, gebouwen, zeden, gewoonten, godsdienst, regeering koophandel, landbouw, landziekten, planten, dieren, en andere zaaken tot de natuurlyke historie dier landen behoorende; (Volume 2) - Salmon, Thomas, 1679-1767
Can be attributed to Thomas Salmon from other titles published in the Hedendaagsche historie in Amsterdam from 1745 to 1769
Keywords: Whaling; Sealing; Kalâtdlisut dialect; Kalâtdlisut dialect; Indian linguistics; Imprint 1786
Downloads: 214
[texts]Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids, : met betrekking tot derzelver ligging, bewooners, gebouwen, zeden, gewoonten, godsdienst, regeering koophandel, landbouw, landziekten, planten, dieren, en andere zaaken tot de natuurlyke historie dier landen behoorende; (Volume 3) - Salmon, Thomas, 1679-1767
Can be attributed to Thomas Salmon from other titles published in the Hedendaagsche historie in Amsterdam from 1745 to 1769
Keywords: Whaling; Sealing; Kalâtdlisut dialect; Kalâtdlisut dialect; Indian linguistics; Imprint 1786
Downloads: 195
[texts]Nieuwe ende seer naeuwkeurige reyse door de Spaensche West-Indien - Gage, Thomas, 1603?-1656
Added, engraved title page reads: Nieuwe en seer nauwkeurige reijse door de Spaensche Westindien van Thomas Gage met verscheijde curieuse plaeten voorsien overgeset door H.V.Q. t.'Utrecht bij Iohannes Ribbius. A[nn]o 1682
Keywords: Missions; Chocolate; Chocolate drinks; Cocoa; Mayas; Indians of Central America; Pokonchi language; Pokonchi language; Pokomam language; Pokomam language; Indian linguistics; Indian linguistics; Imprint 1682
Downloads: 304
[texts]Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika, (Volume 1) - Carver, Jonathan, 1710-1780
Translation of: Travels through the interior parts of North America, in the years 1766, 1767, and 1768. 3rd edition, printed London, 1781
Keywords: Indians of North America; Ojibwa language; Dakota language; Indian linguistics; Indian linguistics; Booksellers' catalogs; Imprint 1796
Downloads: 132
[texts]Nieuwe ende seer naeuwkeurige reyse door de Spaensche West-Indien van Thomas Gage; : met seer curieuse soo land-kaerten als historische figueren verciert ende met twee registers voorsien. - Gage, Thomas, 1603?-1656
Added, engraved title page reads: Nieuwe en seer nauwkeurige reijse door de Spaensche Westindien van Thomas Gage met verscheijde curieuse plaeten voorsien overgeset door H.V.Q. t'Amsterdam. By W. de Coup, W. Lamsveld, Ph. Verbeek en J. Lamsveld. 1700
Keywords: Missions; Chocolate; Chocolate drinks; Cocoa; Mayas; Indians of Central America; Pokonchi language; Pokonchi language; Pokomam language; Pokomam language; Indian linguistics; Indian linguistics; Imprint 1700
Downloads: 257
[texts]Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika, (Volume 2) - Carver, Jonathan, 1710-1780
Translation of: Travels through the interior parts of North America, in the years 1766, 1767, and 1768. 3rd edition, printed London, 1781
Keywords: Indians of North America; Ojibwa language; Dakota language; Indian linguistics; Indian linguistics; Booksellers' catalogs; Imprint 1796
Downloads: 191
[texts]Hedendaagsche historie; of, Tegenwoordige staat van Groenland, en Straat Davids, : met betrekking tot derzelver ligging, bewooners, gebouwen, zeden, gewoonten, godsdienst, regeering koophandel, landbouw, landziekten, planten, dieren, en andere zaaken tot de natuurlyke historie dier landen behoorende; (Volume 1) - Salmon, Thomas, 1679-1767
Can be attributed to Thomas Salmon from other titles published in the Hedendaagsche historie in Amsterdam from 1745 to 1769
Keywords: Whaling; Sealing; Kalâtdlisut dialect; Kalâtdlisut dialect; Indian linguistics; Imprint 1786
Downloads: 104
[texts]Reizen van den baron van la Hontan in het noordelyk Amerika, : vervattende een verhaal van verscheide volkeren die het bewoonen; den aart hunner regeering, hun koophandel, hun gewoontens, hun godsdienst, en hun wys van oorloogen. Neevens het belang der Franschen en der Engelschen in hun koophandel met die volkeren; en 't voordeel dat Engeland, met Vrankryk in oorlog zynde, van dat land kan trekken. Alles met verscheide aantekeningen vermeerdert en opgeheldert, en met kaarten en plaaten verciert. Eerste deel. (Volume 2) - Lahontan, Louis Armand de Lom d'Arce, baron de, 1666-1715?
A translation of the author's Nouveaux voyages de Mr. le baron de Lahontan dans l'Amerique Septentrionale, first printed The Hague, 1703
Keywords: Indians of North America; Indians of North America; Natural history; Algonquian languages; Wyandot language; Indian linguistics; Indian linguistics; Imprint 1739
Downloads: 188
[texts]Reizen van den baron van la Hontan in het noordelyk Amerika, : vervattende een verhaal van verscheide volkeren die het bewoonen; den aart hunner regeering, hun koophandel, hun gewoontens, hun godsdienst, en hun wys van oorloogen. Neevens het belang der Franschen en der Engelschen in hun koophandel met die volkeren; en 't voordeel dat Engeland, met Vrankryk in oorlog zynde, van dat land kan trekken. Alles met verscheide aantekeningen vermeerdert en opgeheldert, en met kaarten en plaaten verciert. Eerste deel. (Volume 1) - Lahontan, Louis Armand de Lom d'Arce, baron de, 1666-1715?
A translation of the author's Nouveaux voyages de Mr. le baron de Lahontan dans l'Amerique Septentrionale, first printed The Hague, 1703
Keywords: Indians of North America; Indians of North America; Natural history; Algonquian languages; Wyandot language; Indian linguistics; Indian linguistics; Imprint 1739
Downloads: 221
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)